Skip to main content

Mistrau is uw specialist voor privacy en AVG vraagstukken. Na jarenlange ervaring op het gebied van informatiebeveiliging te hebben opgedaan, heeft Mistrau zich volledig gespecialiseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De AVG vereist dat elke organisatie, die persoonsgegevens verwerkt, structurele organisatorische en technische maatregelen neemt om de privacy te waarborgen.
De introductie van de AVG heeft dan ook grote impact op uw organisatie. Hoe pakt u dat aan? Hoe krijgt u grip op uw processen om compliant te worden aan de AVG? Waar moet u allemaal rekening mee houden? En hoe blijft u dan compliant aan de AVG in een dynamische wereld?
Mistrau helpt u met concrete adviezen en oplossingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Een uitgebalanceerd pakket AVG diensten vormt de basis van onze integrale aanpak. Hiermee bieden wij voor alle mogelijke vraagstukken over de AVG een passende oplossing.
Kijk voor onze AVG diensten op onze Diensten pagina.
Wilt u contact met een AVG specialist, neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op.
Wilt u meer weten over de AVG? Raadpleeg dan onze uitgebreide informatie Over de AVG.

De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Mistrau streeft naar een veilige digitale samenleving, waarin iedereen er op kan vertrouwen dat organisaties de privacy van individuen waarborgen en hun gegevens veilig verwerken. Mistrau helpt haar klanten om dat vertrouwen te realiseren en succesvol te zijn door de privacy wetgeving te integreren in hun bedrijfsprocessen.

De Europese privacywetgeving, in Nederland is de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG), is volop in beweging en dat zal de komende jaren ook zo blijven. De privacywetgeving stelt hoge eisen aan bedrijven die persoonsgegevens verwerken.
Mistrau wil bedrijven helpen om succesvol zaken te doen met respect voor de privacy. Daarvoor is een betrouwbare partner nodig die hen helpt de bedrijfsprocessen in lijn te brengen – en te houden – met de privacywetgeving.
Door continu de laatste trends en ontwikkelingen volgen op het gebied van privacy kan Mistrau haar relaties nu én in de toekomst optimaal begeleiden en ervoor zorgen dat zij optimaal kunnen werken binnen de gestelde wettelijke grenzen.
Het doel van Mistrau is om een betrouwbare partner te zijn door onze kennis, kunde en ervaring ter beschikking te stellen in de vorm van privacy services, zoals doorlopende dienstverlening en projecten.

Mistrau hecht grote waarde aan de manier waarop we met elkaar omgaan en zaken doen. Mistrau hanteert hierbij de volgende kernwaarden:
Integer
Mistrau houdt zich altijd aan algemeen aanvaarde normen en waarden.
Afspraak is afspraak
U mag van Mistrau verwachten dat zij doet wat ze heeft toegezegd.
Kwaliteit
Bij de levering van diensten staat voor Mistrau kwaliteit voorop. Daar komt niets tussen.
Professioneel
Mistrau neemt haar verantwoordelijkheid, werkt zorgvuldig en houdt zich aan de geldende regels.
Transparant
Mistrau stemt vooraf aan en tijdens de uitvoering van projecten duidelijk met u af wat u van haar mag verwachten. Na afloop van een project ontvangt u een heldere rapportage.
Eerlijk
Mistrau werkt met duidelijke afspraken, zonder dubbele bodem. Voor Mistrau is een project een vorm van samenwerking, waarin de partners elkaar kunnen vertrouwen.
Enthousiast
Privacy is een passie van Mistrau. Daar zet ze zich volledig voor in.
Plezier
Met plezier werken is belangrijk om kwaliteit te kunnen leveren en succesvol te zijn.