Skip to main content

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens, die wij verzamelen in het kader van onze dienstverlening en via onze website www.mistrau.nl.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de privacy van onze relaties en bezoekers van onze website. Persoonsgegevens die u met Mistrau deelt worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of het verstrekken van informatie, waarom u heeft gevraagd. Voor die gegevens is Mistrau de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Mistrau

De Zandschel 59
5672 NB Nuenen
Contactpersoon: Ron Allard
E-mail: info@mistrau.nl
Tel.nr.: +31 6 23330859

Neemt u voor vragen gerust contact op s.v.p.

Welke gegevens verzamelt Mistrau van u?

Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst, de uitvoering van een contract, het leveren van gevraagde informatie en voor marketingdoeleinden.

Hoelang bewaart Mistrau uw gegevens?

Mistrau bewaart uw persoonsgegevens, die zijn verkregen ten behoeve van de uitvoering van een dienst of contract zeven jaar na levering van de dienst of afloop van het contract in identificeerbare vorm. Indien u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, kan Mistrau u de overeengekomen dienst niet leveren.

Persoonsgegevens, verkregen voor het leveren van informatie nemen wij op in ons marketingsysteem. Wij gebruiken ons marketingsysteem om u af en toe te informeren over voor u mogelijk interessante informatie, diensten of aanbiedingen. Wij houden de gegevens in ons marketingsysteem actueel en bewaren die gegevens 2 jaar na het laatste gebruik van de betreffende gegevens, tenzij u eerder aangeeft geen prijs te stellen op informatie of aanbiedingen van Mistrau. In dat geval verwijderen wij uw gegevens direct, tenzij er een andere grondslag is voor de verwerking (bijvoorbeeld een lopend contract of een wettelijke verplichting).

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Mistrau stelt alles in het werk om uw privacy te waarborgen en uw persoonsgegevens te verwerken conform de richtlijnen van de AVG. Wij nemen daarom organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Mistrau hanteert voor haar IT strategie het “Cloud-unless” principe waarbij enkel Cloud leveranciers worden gekozen die gegevensbeveiliging conform richtlijnen van de AVG hebben geïmplementeerd.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Mistrau zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Mistrau zal uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan derden, als wij gebruik maken van derden dienstverleners (verwerkers) voor het leveren van de met u overeengekomen dienst of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming of profiling

Mistrau maakt geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling of besluitvorming.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens?

Onder de AVG zijn uw rechten verder uitgebreid. U heeft nu onder andere de volgende rechten:

Recht op inzage

U kunt een verzoek tot inzage in de door Mistrau van u verwerkte persoonsgegevens indienen door uw verzoek per e-mail te sturen naar info@mistrau.nl. Wij zullen u in dat geval vragen om uw uzelf te identificeren.

Recht op rectificatie

Indien blijkt dat uw gegevens niet correct of compleet zijn heeft u het recht om deze te laten corrigeren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

Wij zullen op uw verzoek uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij er een geldige grondslag is voor de verwerking, bijvoorbeeld een contractuele – of een wettelijke verplichting.

Toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie over de privacy wetgeving is te vinden op de website van de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Ook voor het indienen van een klacht over de omgang met uw privacy, kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens terecht.

M.b.t. dit privacy statement

Dit privacy statement geldt niet voor applicaties, producten, diensten, websites of social media functies van derden die kunnen worden benaderd via links die wij ter informatie of voor uw gemak op onze website aanbieden. Wanneer u die links volgt, verlaat u de Mistrau website en kan informatie over u worden verzameld of gedeeld door een derde partij. Wij hebben geen controle over deze websites van derden, noch over hun privacy beleid, dat kan afwijken van het onze. Websites van derden worden niet door ons ondersteund of aanbevolen.

Wij raden u aan altijd het privacy beleid te lezen van alle websites die u bezoekt voordat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Mistrau kan elk moment wijzigen doorvoeren in haar privacy statement.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.


Cookie Statement

De website van Mistrau, www.mistrau.nl, maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine databestanden, die wij plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dankzij cookies kan Mistrau bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan.

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website.

Voor functionele cookies is uw toestemming niet nodig, omdat functionele cookies geen inbreuk maken op uw privacy. Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, zie http://www.allaboutcookies.org.

 

Wanneer u in algemene zin het gebruik van cookies niet wilt toestaan of bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende mogelijkheden.

Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via  info@mistrau.nl.

Dit cookie statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.