Skip to main content

AVG Implementatie Service

Projectmatig implementeren van de AVG
Ook al heb je een helder plan van aanpak en een lijst met actiepunten, de implementatie van de AVG is in de meeste gevallen geen eenvoudige zaak en sterk afhankelijk van de complexiteit en cultuur van de organisatie.
Het plan van aanpak is een belangrijke eerste stap, maar hoe nu verder? Mistrau is gespecialiseerd en gecertificeerd op het gebied van Privacy wetgeving in Europa en kan u helpen om het plan van aanpak verder uit te werken tot een gedetailleerd projectplan, toegespitst op uw situatie.
Wij voeren voor uw organisatie de regie over de AVG implementatie en bewaken de uitvoering van activiteiten, deadlines en deliverables ten opzichte van het projectplan. Wij adviseren, begeleiden en coachen de medewerkers, die vanuit uw organisatie actief betrokken zijn bij het AVG project, bijvoorbeeld bij het opstellen van procedures of het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment. En natuurlijk rapporteren we over de voortgang, die we ook periodiek met u bespreken, zodat u grip houdt op de voortgang van het project.

Terug naar Diensten

Volgende