Skip to main content

AVG Readiness Scan

Positie bepalen
In hoeverre voldoet uw organisatie aan de eisen die de AVG stelt? Het doel van de AVG Quick Scan van Mistrau is om u te helpen inzicht te verkrijgen in de mate waarin uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen van de AVG. Dit doen we uw organisatie door te lichten ten opzichte van de belangrijkste onderwerpen van de AVG aan de hand van een aantal gerichte vragen. De antwoorden werken wij uit in een actieplan, dat u inzicht geeft wat uw organisatie nog kan doen om te voldoen aan de AVG. Uiteraard ontvangt u van een degelijk advies over de aanpak en de prioriteiten.
Met de actiepunten kunt u de implementatie van de AVG in uw organisatie concreet gaan aanpakken. Natuurlijk kunt u terecht bij Mistrau om u daarmee verder te helpen.

Terug naar Diensten

Volgende