Skip to main content

Achtergrond

De AVG is Europese privacywetgeving
De AVG is Europese privacywetgeving, die op 27 april 2016 is aangenomen door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie en waarvan de uitvoering en handhaving op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Privacyregelgeving is er al vele jaren. In Nederland kennen we de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Die is ingegaan op 1 september 2001. De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG, die stamt uit 1995. Die richtlijn houdt nog nauwelijks rekening met de impact van de digitalisering, geautomatiseerde gegevensverwerking en de exponentiële groei van dataopslag.
Een Europese richtlijn is géén wetgeving, maar meer een dringend advies van de Europese Commissie hoe zij vindt dat de wetgeving in de afzonderlijke Europese landen eruit zou moeten zien, een aanzet tot Europese harmonisering. Omdat die harmonisering niet echt vlotte, heeft de Europesen Commissie december 2015 besloten om de Richtlijn om te zetten in een Europese Verordening, die wél een wettelijke basis heeft: de General Data Protection Regulation (GDPR). Vertaald naar het Nederlands is dat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In Nederland wordt de AVG als Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25-05-2018 ingevoerd en hij vervangt dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
De AVG Awareness Sessie bestaat uit combinatie van een presentatie en een discussie/quiz over belangrijke onderwerpen van de AVG. Bij de samenstelling van de sessie houden we natuurlijk rekening met uw situatie en wensen.
Een AVG Awareness Sessie is heel zinvol als uw organisatie nog weinig kennis heeft van de AVG en de consequenties voor die eraan verbonden zijn of bijvoorbeeld als onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.

Terug naar Over de AVG

Volgende