• Welkom op de website van Mistrau!
    Mistrau is gespecialiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Mistrau adviseert uw bedrijf of organisatie over deze onderwerpen en levert diensten en projectmanagement om u te helpen de privacy te waarborgen en persoonsgegevens te beveiligen. Bij Mistrau kunt u terecht met al uw vragen en verzoeken over privacy en de AVG.

    Contact

Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

De AVG hanteert de volgende beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Verwerking dient voor de betrokkene gerechtvaardigd, eerlijk en duidelijk te zijn.

Doelbinding

De verwerking dient gebaseerd te zijn op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Minimale gegevensverwerking

De verwerking dient beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is voor het doel.

Juistheid

Incorrecte persoonsgegevens dienen gecorrigeerd of gewist te worden.

Opslagbeperking

Persoonsgegevens dienen niet langer opgeslagen te worden dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker dienen technische en organisatorische maatregelen te nemen om een passende beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Dat houdt in dat persoonsgegevens beschermd zijn tegen onder meer ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Verantwoordingsplicht

De verwerkingsverantwoordelijke dient te kunnen aantonen dat hij zich aan deze beginselen van de AVG houdt.

Nog niet (volledig) AVG compliant? Wacht niet tot het te laat is. Kom nu in actie!
Kijk voor onze AVG diensten op onze Diensten pagina

Wilt u contact met een AVG specialist, neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op.

Volg mij

Persoonlijk profiel:

Volg Mistrau:

Mistrau

De Zandschel 59
5672 NB  Nuenen
M: +31 6 23330859
E: r.allard@mistrau.nl
www.mistrau.nl