• Welkom op de website van Mistrau!
    Mistrau is gespecialiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Mistrau adviseert uw bedrijf of organisatie over deze onderwerpen en levert diensten en projectmanagement om u te helpen de privacy te waarborgen en persoonsgegevens te beveiligen. Bij Mistrau kunt u terecht met al uw vragen en verzoeken over privacy en de AVG.

    Contact

Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek)

Datalek

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke het datalek, zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het lek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een datalek.

Wanneer een datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene(n) onverwijld in kennis van het lek.

De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle datalekken in een register, inclusief alle relevante feiten m.b.t. de inbreuk, de gevolgen ervan en de (genomen) corrigerende maatregelen.

Nog niet (volledig) AVG compliant? Wacht niet tot het te laat is. Kom nu in actie!
Kijk voor onze AVG diensten op onze Diensten pagina

Wilt u contact met een AVG specialist, neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op.

Volg mij

Persoonlijk profiel:

Volg Mistrau:

Mistrau

De Zandschel 59
5672 NB  Nuenen
M: +31 6 23330859
E: r.allard@mistrau.nl
www.mistrau.nl