• Welkom op de website van Mistrau!
  Mistrau is gespecialiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Mistrau adviseert uw bedrijf of organisatie over deze onderwerpen en levert diensten en projectmanagement om u te helpen de privacy te waarborgen en persoonsgegevens te beveiligen. Bij Mistrau kunt u terecht met al uw vragen en verzoeken over privacy en de AVG.

  Contact

Verwerkingsregister

Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten bij.

Dit register bevat alle volgende gegevens:

 • Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n) en van de functionaris voor gegevensbescherming.
 • De verwerkingsdoeleinden.
 • De categorieën van betrokkenen en de categorieën van persoonsgegevens.
 • De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties.
 • Indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie (benoemen).
 • Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist.
 • Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

De verwerker houdt een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten, die zij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:

 • Naam en contactgegevens van de verwerkers en van iedere verwerkingsverantwoordelijke, voor rekening waarvan de verwerker handelt, en van de functionaris voor gegevensbescherming.
 • De categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd.
 • Indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie (benoemen)

Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Nog niet (volledig) AVG compliant? Wacht niet tot het te laat is. Kom nu in actie!
Kijk voor onze AVG diensten op onze Diensten pagina

Wilt u contact met een AVG specialist, neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op.

Volg mij

Persoonlijk profiel:

Volg Mistrau:

Mistrau

De Zandschel 59
5672 NB  Nuenen
M: +31 6 23330859
E: r.allard@mistrau.nl
www.mistrau.nl