Skip to main content

AVG Compliance Service

Regelmatig controleren en bijsturen
Als uw organisatie eenmaal voldoet aan alle eisen van de AVG, bent u er nog niet. Immers, uw organisatie verandert: u neemt een concurrent over, u breidt uw producten en diensten uit, u wisselt van leverancier of er komen nieuwe leveranciers bij, u gaat andere applicaties gebruiken of u migreert uw IT-infrastructuur naar de Cloud, etc. Bij alle veranderingen, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, dient een organisatie te controleren of die veranderingen impact hebben op het compliance framework voor de AVG, en waar nodig dient u het AVG framework erop aan te passen.
Waarschijnlijk zal het nooit lukken om 100% AVG compliant te zijn, we leven immers in een dynamische, snel veranderende wereld, maar het is wel belangrijk én zinvol om te streven naar een maximaal compliance niveau. Betrokkenen (uw klanten, leveranciers, medewerkers, etc.) moeten erop kunnen rekenen dat u zorgvuldig met hun privacy omgaat, de wet vereist het en het schept vertrouwen in uw organisatie, wat uw marktpositie ten goede zal komen.
Het maximaliseren van het AVG compliance niveau vereist een continu proces van onderhoud, controle en bijsturen. Dat zal uw organisatie helpen om optimale bescherming van de privacy te realiseren en het zal resulteren in een organisatie die soepel en efficiënt omgaat met regelgeving en daaruit maximaal commercieel resultaat boekt.
Indien u niet regelmatig controleert of het compliance framework nog voldoet aan de AVG, loopt uw organisatie meer en meer risico dat er een beveiligingsincident of inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) optreedt. Plotseling optredende datalekken verstoren de lopende processen en vergen doorgaans veel resources in de vorm van inspanning en geld om ze op te lossen.
Mistrau kan u ondersteunen in het blijven voldoen aan de AVG door op regelmatige basis, bijvoorbeeld 1 dag per maand, het AVG compliance framework in uw organisatie te toetsen en te adviseren over (geplande) wijzigingen in organisatie, werkwijze, e.d. en waar nodig bij te sturen, zodat u blijft voldoen aan de AVG én de kans minimaliseert dat u onverwacht te maken krijgt met een datalek.

Terug naar Diensten

Volgende