Skip to main content

Bijzondere persoonsgegevens

Wat mag wel en wat mag niet?
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden, tenzij er een geldige uitzondering voor de verwerking van toepassing is.

Terug naar Over de AVG

Volgende