Skip to main content

Waar en waarop is de AVG van toepassing?

De AVG is van toepassing:

Op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Als de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een vestiging heeft in de Europese Unie, ook als de verwerking zelf niet in de EU plaatsvindt.
Op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen (ook niet Unie-ingezetenen) die zich in de Unie bevinden, door een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, wanneer de verwerking verband houdt met:

Het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie.
Het monitoren van het gedrag van betrokkenen in de Unie.

Terug naar Over de AVG

Volgende